Ban lãnh đạo

 • Hội đồng thành viên

  Chủ tịch Hội đồng thành viên

  Ông Đỗ Thanh Sơn

  Ông Nguyễn Hoài Đức 
  Thành viên HĐTV

  Bà Nguyễn Thị Hương 
  Thành viên HĐTV

  Bà Chu Thị Thanh Tú
  Thành viên HĐTV

  Ông Ngô Anh Tuấn
  Thành viên HĐTV

  Bà Nguyễn Thị Hiền
  Cố vấn

 • Ban kiểm soát

  Ông Lê Văn Dương
  Trưởng Ban

  Bà Trần Thu Trang
  Thành viên

  Bà Hoàng Thị Mỹ Linh 
  Thành viên

 • Ban điều hành

  Tổng Giám đốc

  Ông Ngô Anh Tuấn

   

  Ông Trần Trung Dũng
  Phó Tổng giám đốc Thường Trực

  Ông Nguyễn Thế Hoàng 
  Phó Tổng giám đốc

   

  Ông Hoàng Minh Thái 
  Phó Tổng giám đốc

  Ông Nguyễn Hoài Đức
  Phó Tổng giám đốc

  Ông Hồ Tuấn Anh
  Phó Tổng giám đốc

  Bà Bùi Thị Mai Thương 
  Kế toán trưởng

m88 cá cược trực tuyến:Lên đầu trang